• »
  • »
  • Nadzory i doradztwo techniczne
  • Nadzory i doradztwo techniczne

    • pełnienie funkcji kierownika budowy, robót
    • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego