• »
  • »
  • Projektowanie
  • Projektowanie

    • projekty budynków i budowli inwentarskich (obory, chlewnie, kurniki, silosy na kiszonkę, zbiorniki na gnojowicę, płyty gnojowe)
    • projekty budynków przemysłowych (hale produkcyjne, magazyny, garaże, wiaty itp.)
    • projekty elementów konstrukcji budowlanych (drewniane, stalowe, żelbetowe)